Παλαιά Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου & Θερμαϊκού
57013 Θεσσαλονίκη
Τ. :: +30 2310 680900
Φ. :: +30 2310 686198
E. :: info@melissidis.gr